கடலை எண்ணெய் பயன்கள் | Peanut Oil Benefits of Tamil

groundnut oil benefits in tamil கடலை எண்ணெய் என்பது வேர்க்கடலை எண்ணெய், நிலக்கடலை எண்ணெய் அல்லது அராச்சிஸ் எண்ணெய் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது வேர்க்கடலை தாவரத்தின் சமையல் விதைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் ஆகும். வேர்க்கடலை பெரும்பாலும் அக்ரூட் பருப்புகள் மற்றும் பாதாம் போன்ற மரக் கொட்டைகளுடன் தொகுக்கப்படுகிறது, ஆனால் அவை உண்மையில் பட்டாணி மற்றும் பீன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வகைப் பருப்பு ஆகும். வேர்க்கடலை எண்ணெயில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடலை … Read more